Obavy obyvatel Škrovádu vyústily v petici

3.2.2021 vyšel v MF Dnes další článek věnovaný hřebčínem připravované výstavbě sil ve Škrovádě, článek je dostupný i na webu iDNES.cz.

Článek uvádí, že se místní obyvatelé chtějí obrátit na své zastupitele se žádostí o pomoc ve snaze zabránit výstavbě projektu, který by měl negativního dopad do vzhledu obce a zvýšil zátěž prachem, hlukem a dopravou.

Pokračovat ve čteníObavy obyvatel Škrovádu vyústily v petici

Zastupitelstvo schválilo směny bývalé cesty ve Škrovádě za pozemek u kompostárny

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu na  pozemek p.  č. 359 o  výměře 369 m 2 a  pozemek p.  č. 389/5 o výměře 60 m 2 vše k.ú. Škrovád, ve  vlastnictví města Slatiňany, za  pozemek p.  č. 306/2 o  výměře 1118 m 2 v k.ú. Škrovád. Hodnoty směňovaných nemovitostí jsou pro účely vzájemného finančního vypořádání stanoveny Znaleckým posudkem.*

Pokračovat ve čteníZastupitelstvo schválilo směny bývalé cesty ve Škrovádě za pozemek u kompostárny

Návrh: Vytvořit posezení v Olšině

V Olšině před ostrovem pod vysokým napětím je mýtina. Je zde přístup k řece, na jedné straně je dosti využívaní houpačka Okrašlovacího spolku Škrovád. Po přilehlé Škrovádské ulici projíždějí či se procházejí návštěvníci města i místní, zvlášť za pěkného počasí. Někteří odhodí kola na trávník a třeba i chvíli posedí či postojí na tomto místě, protože další možnost k posezení je až u často zakouřených hospod a u autobusové zastávky na škrovádské návsi. V místě jsou instalovány „home-made“

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit posezení v Olšině

Sedma navrhla tři věci k doplnění do plánovaných akcí na rok 2019

7/11/2018 jsem za Sedmu předal tajemníkovi a starostovi města tyto návrhy do připravovaného plánu akcí na rok 2019:

  1. Pořízení cisterny na pitnou vodu – návrh částky 55 000,-

Domníváme se, město potřebuje mít vlastní cisternu na pitnou vodu vzhledem k potřebě častějšího pravidelného zalévání zeleně i vzhledem k riziku případné poruchy na veřejné vodovodní síti a řešení této situace. Navrhujeme již použitou cisternu za rozumné náklady (příloha)

  1. Ozelenění plotu u plovárny – návrh 20 000,-

Jde o turisticky exponované místo.

Pokračovat ve čteníSedma navrhla tři věci k doplnění do plánovaných akcí na rok 2019

RM projednala Veřejné osvětlení podél chodníku ve Škrovádu

Rada města Slatiňany projednala na 116. schůzi
dne 15. října 2018:

Veřejné osvětlení podél chodníku ve Škrovádu (od křižovatky
„T“ směr křížky)

Pokračovat ve čteníRM projednala Veřejné osvětlení podél chodníku ve Škrovádu

Nekonečný boj o Třešňovku

Lokalita od Zámeckého parku přes Třešňovku až k Monaku patří mezi nejhezčí místa Slatiňan. Mnozí z nás se tam rádi jdou projít či proběhnout. Jedná se o klidovou zónu vhodnou k relaxaci a odpočinku, místo, kam místní občané vodí své návštěvy, a které nám závidí skoro každý, který se tudy někdy prošel. Na své procházky sem chodí i děti z družiny a školky. Jsou zde i Kozí hřbety, vyhlášená slatiňanská bobovací sjezdovka. Návrší Vrchlického (také U Panenky Marie nebo zkráceně jen U Panenky) je místo až magické.

Pokračovat ve čteníNekonečný boj o Třešňovku