Téma: Průchod od hospody k Slavickému potoku v Trpišově

Tímto průchodem by se dalo dojít od hospody k potoku, rybníku a do Svídnice. Podle potoka vede ulice, do které je z obce Trpišov nyní jediný příjezd a příchod po prašné cestě podle potoka od výpadovky na Práčov. Pak se dá jít kolem rybníka a pole na silnici Svídnice-Trpišov či přes jiné pole a svah do Svídnice. Zmiňovaná  cesta by usnadnila pěší dostupnost návsi s autobusovou zastávkou, kontejnery, schránkou, vývěskami a k hospodě.

Pozemek cesty je částečně města,

Pokračovat ve čteníTéma: Průchod od hospody k Slavickému potoku v Trpišově“

Minimální šíře komunikací

 

využití
limity
podle
pozn.

šíře vozovky v obousměrném provozu
min. 5 m
ČSN 73 6110 8.4.3
každý pruh 2,5 m, při obousměrném provozu tedy celkem 5 m

jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení
min. 2,5 m
ČSN 73 6110 8.4.4
Úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací se mohou navrhovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech.

šíře vozovky pro auta v jednosměrce
min. 2,5 m
ČSN 73 6110 8.4.3

šíře vozovky pro auta v jednosměrce a pro cyklisty v obou směrech
min. … Pokračovat ve čtení „Minimální šíře komunikací“

V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem.

Pokračovat ve čtení „V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze“