Návrh: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM

Tento úsek je dosti frekventovaný jak vozidly, které uhýbají z I/37 na Vlčnov a Pardubice, déle do průmyslové zóny ve Švermově ulici, do školky, ústavu a nádraží.

Také chodci je využíván, zejména pejskaři, lidmi jdoucími od nádraží, školky  a ústavu do Škrovádu a k Bonetu.

Prostor pro vybudování chodníku je na obou stranách, kde je prostor i na chodník.

Pole na jedné straně je v územním plánu určeno k zástavbě a již na něm několik nových domů stojí,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM“

Téma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)

Tedy propojení ulic U lesa a Souběžné anebo I/37.

Ve studii vypracované kolem roku 2005 se počítalo s napojením na I/37 u lesa směrem na Kunčí.

Na dosud nezastavěném poli jsou některé parcely ve vlastnictví městě, zřejmě připravené pro budoucí cesty a ulice. Bylo by dobré o ně nepřijít a při zastavování pole pamatovat, aby na ně navazovaly soukromé cesty, což zatím neplatí.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)“

Právní stanovisko k žádosti o poskytnutí situace rekonstrukce ulice obcí

Z níže uvedených dokumentů na otevrenaspolecnost.cz vybírám:

  • § 11  InfZ (o odepření poskytnutí) není na danou situaci uplatnitelný. Podle § 3 písm. a) Autorského zákona (AutZ) se na projektovou dokumentaci, pořízenou veřejným investorem, vztahuje úřední licence (výjimka z ochrany autorského práva)
  • Navíc je zcela pochybné, že by projektová dokumentace rekonstrukce ulice splňovala charakteristiku autorského díla. Tu by mohl mít nejvýše nějaký architektonický výkres, řešící estetickou stránku rekonstrukce.
  • i v případě,

Pokračovat ve čtení „Právní stanovisko k žádosti o poskytnutí situace rekonstrukce ulice obcí“

Návrh: Vytvořit bulvár z TGM

Kolem roku 2008 vypracovalo ŘSD studii, jejíž součástí byla i rekonstrukce TGM mezi šišáčem (který tam tehdy nebyl) a Bonetem.

Podle té studie by se zúžil chodník, na jedné straně by byla cyklostezka, vznikla by tam také parkovací stání.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit bulvár z TGM“