Téma: Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech

Jde o úpravu současné prašné cesty a odvedení dešťové vody. Současný dlážděný chodník podle zdi parku zůstane.

Cesta bude pokryta hutněnou drtí a doplněna od příčné kanály na vodu.

 

Jedná se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod a odnosu vrchních si spodních vrstev konstrukce stezky. Oprava komunikace bude vycházet ze stávajícího stavu. Nejsou navrženy žádné prostorové či kompoziční změny.

Pokračovat ve čteníTéma: Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech“

Téma: Průchod od hospody k Slavickému potoku v Trpišově

Tímto průchodem by se dalo dojít od hospody k potoku, rybníku a do Svídnice. Podle potoka vede ulice, do které je z obce Trpišov nyní jediný příjezd a příchod po prašné cestě podle potoka od výpadovky na Práčov. Pak se dá jít kolem rybníka a pole na silnici Svídnice-Trpišov či přes jiné pole a svah do Svídnice. Zmiňovaná  cesta by usnadnila pěší dostupnost návsi s autobusovou zastávkou, kontejnery, schránkou, vývěskami a k hospodě.

Pozemek cesty je částečně města,

Pokračovat ve čteníTéma: Průchod od hospody k Slavickému potoku v Trpišově“

Téma: Zachování průchodů a schodišť

Veřejné průchody mezi zahradami a domy a schodiště dá sice práci udržovat, nejsou obvykle vítány majiteli sousedních nemovitostí, ale mají nesporný přínos pro život obce a proto má smysl o ně pečovat. Průchody a schodiště usnadňují pohyb pěších po městě. Pro pěšího je dobrých každých ušetřených 200 m a obcházet mnohé bloky je často i delší.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Zachování průchodů a schodišť“

Téma: Vybudování centra města na TGM

Po spuštění obchvatu by se měla ulice TGM, která je teď ve správě ŘSD, převést pod město, takže město bude mít možnost ji upravovat a třeba zde i vytvořit centrum pro příjemnější pobyt pěších, které Slatiňany nemají a pro které zde není moc dalších vhodných lokalit.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování centra města na TGM“

Téma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)

Tedy propojení ulic U lesa a Souběžné anebo I/37.

Ve studii vypracované kolem roku 2005 se počítalo s napojením na I/37 u lesa směrem na Kunčí.

Na dosud nezastavěném poli jsou některé parcely ve vlastnictví městě, zřejmě připravené pro budoucí cesty a ulice. Bylo by dobré o ně nepřijít a při zastavování pole pamatovat, aby na ně navazovaly soukromé cesty, což zatím neplatí.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)“