Téma: OneTicket = jednotná vlaková jízdenka pro všechny dopravce

Konkurence na železnici v roce 2010 přinesla výrazné zlepšení kvality, mírné snížení ceny a zvětšení počtu spojů. Ale zkomplikovala nákup jízdenek

Pokračovat ve čteníTéma: OneTicket = jednotná vlaková jízdenka pro všechny dopravce

Téma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice

Nejvíc cestujících obecně jezdí mezi největšími městy, což platí i pro cestující ze Slatiňan na ose Slatiňany-Chrudim-Pardubice, kde vedou zároveň koleje s pravidelnou železniční dopravou. Avšak využití vlakové dopravy je nízké, činí jen zlomek využití silnic, čímž se promarňuje potenciál železnice k odlehčení silnicím i parkovištím ve velkých městech.

Vlakovou dopravu činí méně atraktivní:

  1. dlouhá doba jízdy,
  2. umístění nádraží daleko od center v Pardubicích a Slatiňanech,
  3. nespolehlivé přestupy na autobusy a z autobusů,

Pokračovat ve čteníTéma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice

Téma: Medlešická spojka

Přeložení trati Chrudim – Rosice n.L. přes Medlešice do Pardubiček a odtud po vlečce na hlavní nádraží.

Tato idea je dosti stará a byla předmětem několika studií. Záměr výstavby Medlešické spojky byl prověřován v roce 2008 v dokumentaci „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka“ (PD+IZ,SUDOP PRAHA 2008). Předmětem řešení byla vlastní spojka, která navazovala na stavbu Sanační průjezd železničním uzlem Pardubice. Při projednávání se ale zjistilo, že původní trasa Medlešické spojky již není územně průchodná a byla vyhledána jiná trasa,

Pokračovat ve čteníTéma: Medlešická spojka

Téma: Železniční zastávka Chrudim – u stadionu

Již roky se uvažuje o vybudování vlakové železniční zastávky v Chrudimi u stadionu. Obsluhovala by přilehlé sídliště, Tesco, nemocnici, sportovní areály a přilehlou základní a mateřskou školu.

Zastávka by mohla vzniknout hned za Tescem, se kterým by byla spojena krátkých chodníkem, a další chodník by vedl k hlavní silnici.

Město Chrudim vypracovalo studii proveditelnosti, ze které jsme vybrali situační plánek.

Studie z roku 2010 už počítá s plánovaným kruhovým objezdem a mostem přes koleje pro auta,

Pokračovat ve čteníTéma: Železniční zastávka Chrudim – u stadionu

Téma: Vlakové zastávky jsou daleko

Asi je zřejmé, že vlaková doprava má výrazné rezervy ve využití: vlaky jsou poloprázdné, zatímco silnice a parkoviště ve městech přeplněné. Proto je dobré zamýšlet se, jestli s tím nelze něco udělat.

Pokračovat ve čteníTéma: Vlakové zastávky jsou daleko