Téma: Web města 2018

V souvislosti s volbami 2018 se dost mluvilo o úpravě webu města. Dojde i na činy?

 1. Nové vedení města musí nejprve jasně specifikovat jakou cestou se vydat:
  1. Koupit redakční systém (program pro provoz stránek) – pro příklad cenová nabídka od firmy Galileo Corporationm s.r.o. z roku 2017 a referenční weby v příloze
  2. Vlastní webmaster, který se bude o www starat (v současné době náklady – za údržbu oficiálních internetových stránek www.slatinany.cz a facebookového profilu města Slatiňany – 11.000,- Kč s DPH + webhosting na ACTIVE 24,

Pokračovat ve čteníTéma: Web města 2018

Téma: Tísňové linky pro seniory

Anděl na drátě

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci.

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci.

Pokračovat ve čteníTéma: Tísňové linky pro seniory

Téma: Veřejné konzultace v rámci EU

Inspirujme se EU (jejíž jsme součástí) a chtějme ovlivňovat věci, které se nás týkají. Neuspokojujme se tím, že v naší zemi se po vzoru komunistů na názor veřejnosti ptá jen málokdo: v demokratickém světe to není normální.

„Pokud se o naše názory zajímá málokdo doma v Česku, proč předpokládat, že je tomu jinak v EU, která podle mnohých kritiků trpí mj. demokratickým deficitem, tedy nedostatkem zaangažování občanů v rozhodovacích procesech. A ono se najednou ukazuje,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné konzultace v rámci EU

Téma: Znělka městského rozhlasu

Matrikářka Marta Kolouchová vzpomíná, že v 90. letech, když nastoupila, se jako znělka do městského rozhlasu pouštěly různé písně  např. i dechovky. Hudba se pouštěla z gramofonových desek, zařízení pro hlášení bylo pultové s napevno zabudovaným mikrofonem.

Po roce 2000 se začala řešit autorská práva, pouštěla se tedy z desky píseň Heleny Vondráčkové s tím, že desku daroval městu Slatiňany pan Jiří Vondráček (otec Heleny) pro tyto účely. Po nějaké době se však zjistilo,

Pokračovat ve čteníTéma: Znělka městského rozhlasu

Téma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu

Pokračovat ve čteníTéma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu

Téma: Městský rozhlas

„kde není spojení, tam není velení“

Hlášení městského rozhlasu Města Slatiňany lze sledovat:

 • z amplionů – Po, St 2x a v Pá 1x denně
 • na webových stránkách města
 • přihlášeným chodí z města e-mailem

Pokračovat ve čteníTéma: Městský rozhlas

Téma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva jsou nejvhodnější cestou k přímému oslovení zastupitelů, radních a starosty. Zde přednesené věci lze prodiskutovat a případně vynést rozhodnutí, na které lze v další činnosti obce navázat.

Ročně se koná ve Slatiňanech 4-6 zasedání. Účast veřejnosti bývá však nízká, účastní se obvykle jen jednotlivci, kteří zde řeší vesměs své osobní zájmy.

Ačkoliv předběžný plán zasedání zastupitelstev je schválen jednou za rok, konkrétní data a program se určuje až před zasedáním.

Pokračovat ve čteníTéma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva

Téma: Poskytování informací

Na informace od úřadů a institucí státní správy máme právo, které je zakotvené v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních smlouvách. Protože vám tyto orgány informace musejí poskytovat, říká se jim odborně povinné subjekty. U nás právo na informace podrobně upravuje především zákon č. 106/1999 Sb. , tzv. Infozákon. Pro oblast životního prostředí je to pak zákon č. 123/1998 Sb. , o právu na informace o životním prostředí.

Hledejte již zveřejněné informace

V § 5 Infozákona je vyjmenovaná celá řada údajů,

Pokračovat ve čteníTéma: Poskytování informací

Téma: E-mailové aktuality z města

V případě zájmu o emailové aktuality z města nahlaste svou e-mailovou adresu osobně, telefonicky nebo e-mailem na Infocentru Slatiňany.

Je možno přihlásit pro příjem informací z těchto oblastí:

 • Hlášení městského rozhlasu
 • Ozvěny Slatiňan
 • Pozvánka na zastupitelstvo města
 • Kulturní akce

Pokračovat ve čteníTéma: E-mailové aktuality z města