Téma: Dotace Města prospěšným organizacím za rok 2019

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2019 je 500.000,- Kč. Maximální výše dotace není stanovena.
  • Od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace.
  • Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2019.
  • Řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 14. 12. 2019 dle účelu, na který byla přidělena.
  • Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slatiňany nejpozději do 31. 1.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím za rok 2019″

Chrudim: Beseda s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem na téma Československé legie a vznik samostatné ČSR

Chrudimská skupina ČKA zve na besedu:

20.11.2018 v 18 hod.
plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA
Československé legie a vznik samostatné ČSR
Přednášková síň Vodních zdrojů Chrudim na náměstíčku pod Širokými schody

Wikipedia: Eduard Stehlík (* 30. března 1965 Praha) je český historik a spisovatel. Zaměřuje se na novodobé československé vojenské dějiny, zejména období 1914–1956.

Pokračovat ve čtení „Chrudim: Beseda s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem na téma Československé legie a vznik samostatné ČSR“

Memoriál československých parašutistů po stopách skupiny Tungsten projde Slatiňany mezi 10. a 11.11.

V odpoledních hodinách a v noci z 10. na 11.listopadu bude procházet Slatiňany pochod 43. výsadkového praporu, jakožto akce s veřejností s názvem Memoriál československých parašutistů. Trasa pochodu se přímo týká našeho města.

Pochodující se budou pohybovat ve dvojicích nebo menších skupinách. Celkově se bude jednat asi o 600 účastníků a zároveň se na trase budou pohybovat vojenská vozidla. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo návrhů kontaktujte telefon 724 220 324.

Pochod je pořádaný 43.

Pokračovat ve čtení „Memoriál československých parašutistů po stopách skupiny Tungsten projde Slatiňany mezi 10. a 11.11.“

Téma: Revitalizace evangelického hřbitova v Kunčí

Před revitalizací bylo místo pozapomenuté, nesnadno přístupné a problematicky udržovatelné. Původní vybavení a součásti hřbitova postupně zanikaly, obvodová zeď podléhá postupující degradaci, vetšinou rozvalené náhrobní kameny jsou utopené v bujné vegetaci. Cílem záměru byla kultivace pietního území a přístupové cesty a vytvoření důstojného místa k zastavení, odpočinku a zamyšlení.

Autoři: Lukáš Pavlík, Josef Odvárka, Tomáš Med
Lokalita: Kunčí, Slatiňany
Rok návrhu: 2015
Projektové stupně: návrh stavby/architektonická studie

Východiska návrhu

pietní charakter – podstata místa spočívající v původní funkci pohřbívání je základním východiskem obnovy,

Pokračovat ve čteníTéma: Revitalizace evangelického hřbitova v Kunčí“

Návrh: Do Ozvěn dávat přehled akcí podobně jako v Litomyšli

Měsíční zpravodaj města Litomyšl s názvem Lilie uvádí pravidelně stručný seznam kulturních a sportovních akcí včetně data, ceny a kontaktu.

Číslo 2018-10 ho má na stranách 15-17.

Pokračovat ve čteníNávrh: Do Ozvěn dávat přehled akcí podobně jako v Litomyšli“

Ozvěny: Osud židovské rodiny Herrmannových

Herrmannovi se přestěhovali do Slatiňan z Chrudimi ještě před rokem 1939 a jejich starší syn Otto byl na studiích v Praze. Stejně však transportu neušel a setkal se s rodiči až v Terezíně. Mladší syn Ervín H. je zachycen na skupinovém fotu školní třídy obecné školy ve Slatiňanech z let 1939–40 (Třídním byl V. Kudrna).

V roce 1942, se uskutečnily dva transporty židů z našeho kraje do sběrného tábora v Terezíně. Kronika udává dva termíny,

Pokračovat ve čtení „Ozvěny: Osud židovské rodiny Herrmannových“

Ozvěny: Položení Kamenů zmizelých ve Slatiňanech

Kameny zmizelých neboli STOLPERSTEINE k připomínce obětí holocaustu byly položeny ve středu 15. srpna 2018 se zahájením v 9 hodin ve Slatiňanech na ulici T.G.Masaryka v počtu 6ti kamenů. Kameny byly položeny odborníkem mistrem Gunterem Demnigem, který tuto činnost prováděl již v 21 zemích Evropy a položil celkem 63 000 kamenů zmizelých.

Před domem čp. 117 připomenou osudy židovské rodiny Stránských, před domem čp. 408 rodiny Herrmannových.

Položené kameny nám budou připomínat osudy obětí holocaustu,

Pokračovat ve čtení „Ozvěny: Položení Kamenů zmizelých ve Slatiňanech“

Město připravuje dvě knihobudky

Městská knihovna se připravuje na správu prvních dvou knihobudek ve Slatiňanech: na plovárně a na dětském hřišti.

Knihobudka je veřejná knihovnička, kam mohou lidé nosit nepotřebné, ale stále ještě dobré knihy, a půjčovat či brát si jiné.

O dalších navržených místech se uvažuje také, ale bude rozhodnuto až po vyhodnocení těchto dvou stanovišť.

Pokračovat ve čtení „Město připravuje dvě knihobudky“

Návrh: Kameny zmizelých i ve Slatiňanech

Slatiňany se letos v srpnu připojí k městům, která si připomínají památku obětí holokaustu pokládáním Stolpersteinů, tedy kamenů zmizelých.

Ve Slatiňanech žila až do druhé světové války malá židovská komunita, kterou nacisté vyvraždili. Některá jména odvlečených Židů, kteří se už domů nikdy nevrátily,  jsou uvedena na pomníku v parku ve Vrchlického ulici. Vedení města Slatiňany se letos rozhodlo, že si památku zavražděných spoluobčanů připomene  podobně jako v sousední Chrudim položením stolpersteinů – takzvaných kamenů zmizelých.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kameny zmizelých i ve Slatiňanech