Cyklistika může odhlečit automobilové dopravě

Jezdit autem je pohodlné, snadné, rychlé a čím dál dostupnější. Zatímco před 20ti lety bylo u každého domu či bytu nejvýš jedno auto, dnes už jsou běžné dvě …  bude hůř. Jenže ulice se tak rychle nezvětšují…

Ovšem na některé jízdy není doprava autem proti jiným způsobům dopravy přidanou hodnotou, už třeba jen proto, že vyžaduje další (i nefinanční) výdaje: na hluk, bezpečnost, zaplnění ulic stojícími i jedoucími vozidly, což se vlastně vrací i přímo proti řidičům.

Pokračovat ve čteníCyklistika může odhlečit automobilové dopravě

Fungující hromadná doprava snižuje zatížení individuální dopravou

Funkční hromadná doprava by mohla pomoci nezvyšovat tolik individuální dopravu; každé auto, které se ve slatiňanech nekoupí, protože stačí autobusy, vlaky a spolujízda, ušetří 3m2 pro chodce, jízdu, cyklisty, děti.

Fungující hromadná doprava rozhoduje mimojiné o tom, jestli si rodina pořídí 2.či 3. auto. A právě tahle auta navíc už se často nevejdou na pozemek a omezují ostatní na komunikacích.

Pokračovat ve čteníFungující hromadná doprava snižuje zatížení individuální dopravou

Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti

Lidé jsou stále stejní. Touhy a potřeby, které řídí lidské konání, byly za antického Řecka podobné jako dnes.

Přitom naše společnost je objektivně bohatší a soužití lidí klidnější, než dříve, kdy bylo přitom násobně méně lidí. Co je tedy dnes jinak? Dnes umíme účinněji získávat prostředky k žití, ale také máme účinnější společenská pravidla. Jak výrobní schopnosti tak společenské uspořádání se vyvíjely stovky let a jen díky analýze a poučování se z neúspěchů minulých.

Pokračovat ve čteníJe nutné stále připomínat minulá selhání společnosti

Pěší doprava je pro obec prospěšná

Průchody mohou pomoci odlehčení automobilové dopravy v obci, když se někdo rozhodne jít pěšky, když by jinak jel autem. Navíc nebude v cíli své cesty (např. před Málkem nebo před školou nebo před ústavem) vyžadovat další místo na parkování.

Pěší se snáze potkají se spoluobčany, než řidiči. A čím méně se potkáváme, tím více jsme jeden pro druhého jen anonymní člověk, tím spíše se vůči němu můžeme nechat demagogy rozeštvat a tím hůře dokážeme vzdorovat v nějakých krizích,

Pokračovat ve čteníPěší doprava je pro obec prospěšná

Téma: Podpora čtení

Čtení rozvíjí schopnost vyjadřování a představivost, zatímco obrazová média s jen krátkými komentáři tipu televize, rozhlasu, videí a zpráv na internetu a společenských časopisů vedou ke zjednodušujícímu pohledu na vše, a zhoršené schopnosti pojmout složitější věci. Což může vést k větší manipulovatelnosti a menší svobodě. Žel někdy se stane, že ta svoboda je pak omezena pro všechny.

Proto myslím, že má smysl podporovat i komunální projekty usnadňující čtení i těm, které k tomu nevede rodina či okolí.

Pokračovat ve čteníTéma: Podpora čtení

Téma: Dotace mohou být někdy i prospěšné

Dotace na jedné straně pokřivují trh, na druhé straně vyrovnávají přirozené nepříznivé sebestředné motivace člověka. Jsou tedy oblasti, kde dotace mohou pomoci společnému dobru, kde by čistě liberální prostředí vedlo ke společenství džungle, kde jsou všichni vydáni napospas malé skupině silných.

Názorně nutnost regulace popisuje ekonomický model Tragédie občiny – Wikipedie . A dotace jsou právě jedním z nástrojů regulace.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace mohou být někdy i prospěšné

Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít.

Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i národů pomáhá rozbíjet mnohdy záměrně nepravdivé předsudky. Nemyslím teď týdenní pobyt v hotelu u moře, tím toho z dané země poznáme asi jako anglický turista,

Pokračovat ve čteníCestováním k míru

Komunikace s politiky může zlepšit „blbou náladu“ ve společnosti

Chtěl bych tím „bojovat“ proti „blbé náladě“, jejímž konečným důsledkem jsou autoritáři pan Zeman a pan Babiš (a pan Klaus) ve vedení země. Mnozí mají dojem, že „politiky nezajímají starosti běžných lidí, sedí si tam nahoře a řídí si to sami. Ten Babiš nám ale aspoň zvedne důchody…a že si nahrabe pár miliard….však Kalousek taky krade…„.

Lidé pak tíhnou k autoritářským vůdcům, protože nevěří demokracii. Politici jsou pro mnohé „

Pokračovat ve čteníKomunikace s politiky může zlepšit „blbou náladu“ ve společnosti

Pro svobodnou společnost je nutná fungující politika

Politika je prostředek k demokracii, tedy k správě společných věcí občanů samými občany. Bez fungující politiky není demokracie, nýbrž autokracie (monarchie, diktatura apod.). A protože „hodní diktátoři“ jsou velice vzácní, a v demokraciích je obecně více svobody k cestování, práci, vzdělání, vyznání a zábavě, což jsou obecně nejvíce uznávané hodnoty, má smysl snažit se si demokracii udržet.

Fungující politika je nezbytnou, avšak ne jedinou podmínkou demokracie, proto má smysl se i o ni snažit a nezlehčovat ji.

Pokračovat ve čteníPro svobodnou společnost je nutná fungující politika

Přemíra značek snižuje bezpečnost

Účel dopravních značek je větší bezpečnost dopravy.

Nicméně jistě neplatí, že čím více značek, tím bezpečnější doprava. 

Přeznačkování také zhoršuje vzhled ulic.

 

Pokračovat ve čteníPřemíra značek snižuje bezpečnost

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami.

Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají občané jako jednotlivci právo zasahovat také. Je k tomu několik nástrojů zaručených zákony, včetně úřední desky, možnosti odvolání na různé úřady apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí

Chybovat je lidské. Všichni děláme chyby. Ale měli bychom je přiznat a snažit se jim příště předcházet. Chybami totiž neubližujeme jen sobě, ale (častěji) i druhým. Politici jsou lidé a tak by také měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí. Chyba nezmizí tím, že ji zapřu nebo o ni nemluvím. Okolí ji vidí. Přiznat chybu není slabost, naopak, spíš slaboši chyby tutlají.

Pokud je tedy nějaké minulé rozhodnutí vyhodnoceno jako chybné, měla by následovat omluva tehdejší nomenklatury a hledání cest k nápravě

Nejde o nic méně,

Pokračovat ve čteníPolitici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí