Poprava Kabeláče Františka za dezerci

Z odkazu http://www.valka.cz/komentare.php?id=13172 ( adraj (xxx.xxx.159.231) [26.07.2010 10:55:56]), který však už není funkční:

Nebylo by od věci zmínit nejslavnějšího příslušníka tohoto pluku z války 1866 Františka Kabelláče. Proto doplňuji textem z mého rukopisu připravované publikace Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866:

Kabeláč František, podporučík 2. tř. u 5. setniny pěšího pluku č. 21. Syn mlynáře Vojtěcha (Adalberta) Kabeláče a jeho manželky Františky rozené Zvěřinové,

Pokračovat ve čtení „Poprava Kabeláče Františka za dezerci“

Dochovaná rekonstrukce mlýnice

Podle dochovaného stavebního plánu z roku 1857 –  jediné vodní kolo o šířce více než 3m tvořilo hlavní pohonný systém mlýna a otáčelo pomocí soukolí. Toto uspořádání zv. též amerikánské bylo mlynářem realizováno za účelem zvýšení výnosu mouky.

Pokračovat ve čtení „Dochovaná rekonstrukce mlýnice“

Přestavba myslivny na Švýcárnu pro ubytování panstva

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna, postavená brzy po roce 1839, neměla však sloužit pro správu lesů, ale pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí.

Pokračovat ve čtení „Přestavba myslivny na Švýcárnu pro ubytování panstva“

Průchod podél parku na snímku stabilního katastru z roku 1839

„Průchod“ od elektrárny podél parku do Třešňovky je zachycen již na mapě stabilního katastru (1839), byla to odbočka z knížecí cesty do obory (ta vedla od zámku, na dnešní Podskálu, kde u elektrárny překračovala řeku a pokračovala dále do Škrovádu.

Mohl to být také průhon pro vyhánění obecního dobytka na obecní pastviny, ale to je jen domněnka.

Pokračovat ve čtení „Průchod podél parku na snímku stabilního katastru z roku 1839“

Téma: Pomník obětem II. světové války pod zámkem

Křemencový balvan se vsazenou bronzovou deskou s textem: „Obětem nacismu 1939-1945 (následuje 20 jmen obětí s udáním roků a místa smrti)“. (Regionální souvislosti: pomník byl postaven v místě, kde do roku 1957 až do svévolného odstranění stávala socha sv. Jana Nepomuckého.)

 

Pokračovat ve čteníTéma: Pomník obětem II. světové války pod zámkem“

Je plýtvání peněz, pokud bereme vlaky jen jako takové autobusy na kolejích

Mně se líbí pojetí, že by železniční doprava – a to i ta regionální – u nás měla být pojata jako doprava dálková, meziměstská, rychlá.

Obsluhu jednotlivců mezi vesnicemi by měly provádět autobusy, které na ty vlaky ale musí být navázané, čekat při zpoždění, neujet poslednímu spoji apod.

To je podle mě jediná cesta, jak vrátit regionální železniční dopravě dlouhodobě nějaký smysl. Vlaky jen jako linkové „autobusy na kolejích“ jsou nesmysl i ekonomicky,

Pokračovat ve čtení „Je plýtvání peněz, pokud bereme vlaky jen jako takové autobusy na kolejích“