Návrh: pneumatiky – do sběrného dvora

Pneumatiky mohou občané města odložit ve sběrném dvoře bezplatně v množství max. 5 ks za rok. Pneumatiky jsou předmětem zpětného odběru, takže by pro město mela být jejich likvidace bezplatná anebo aspoň mnohem levnější, než směsný odpad (který je ca. 2 Kč/kg).

Pokračovat ve čteníNávrh: pneumatiky – do sběrného dvora“

Návrh: stavební odpad – bez nebezpečného – do sběrného dvora

Suť, cihly, kusy betonu, železa, sklo, kameny, dřevo, překližka, umakart, keramika, zbytky plastů a kabelů, dlaždice lze odkládat ve sběrném dvoře za úplatu *1

Platba ve Slatiňanech je 1,50 Kč/ kg + DPH. Stavební odpad se pak se sběrného dvora odváží na skládku.

Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). *2

Azbest
3.9.3.2 Opatření *1
a) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s azbestem. … Pokračovat ve čteníNávrh: stavební odpad – bez nebezpečného – do sběrného dvora“