Téma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem

Občan: „dojíždím pravidelně z Pardubic autobusem a když vystoupím ve Slatiňanech, tak zde mnohdy cítím z celé cesty nejhorší vzduch. Možná to je údolím nebo se u nás víc kouří nebo to je tím, co lidi pálí; ale mělo by se to řešit – jde o pohodu i o zdraví“

Hlavní příčiny jsou dvě: kotle na uhlí a spalování suché trávy a listí.

Pokračovat ve čteníTéma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem

Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší

Chemikálie nebezpečné pro dýchání

např.  Oxid siřičitýOxidy dusíkuOxid uhelnatýPřízemní ozonBenzenBenzopyren

Skleníkové plyny

např. oxid uhličitýmetanozonoxid dusnýfluorované uhlovodíky (HFC a PFC); 

Pokračovat ve čteníTéma: Čistota ovzduší