Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí“

Podpora zpětného využití věcí podle Plánu odpadového hospodářství 2017-21

Číslo opatření 4.1.2
Název opatření Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů
Vazba na Závaznou část POH 3.1.2.1
Popis opatření
a) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek (samostatných i v rámci sběrných dvorů), pro kontrolu a prodej použitých výrobků (elektro, nábytek).
b) Podpora pro další život věcí – Charitativní obchody; bazary; potravinové banky (krajské pobočky); výměnné portály pro např. oděvy, textil, obuv, hračky, knihy, časopisy, nábytek, koberce, nářadí, stavební prvky; informační systémy pro sdílení věcí; … Pokračovat ve čtení „Podpora zpětného využití věcí podle Plánu odpadového hospodářství 2017-21“

Téma: Vídeňský městský sekáč pro odložené funkční věci

Použité sportovní potřeby, oblečení, knihy, nádobí nebo hračky. Městem provozovaný bleší trh 48er-Tandler zná každý druhý Vídeňan. Díky němu se předejde vzniku 90 tun odpadu měsíčně. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.

Pokračovat ve čteníTéma: Vídeňský městský sekáč pro odložené funkční věci

Návrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí

Tímto tématem se zabývá také dokument Ministerstva pro životní prostředí „Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 – 2020“ *1) str.:111 , kde se uvádí:

2.4.2.1 Umístění sběrného dvora s centrem opětovného použití výrobků

Ve většině případů se bude zřízení COP (centra opětovného použití) týkat stávajících SD (sběrných dvorů), které již mají své místo a kam jsou občané obce zvyklí odkládat odpady. Při zřízení nového SD s COP je důležité, 

Pokračovat ve čteníNávrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí“