Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu

Slyšeli jsme mnohokrát, že „dříve byly potoky a řeky tak čisté, že jsme v nich chytali raky a pstruhy“. A v Chrudimce je skutečně mnoho raků. A jsou v ní i pstruzi, dokonce se zde pravidelně konají závody v jejich chytání. Je tedy opravdu v Chrudimce tak čistá voda? Vždyť na březích zůstává pěna a voda taky zrovna nevoní…

Pokračovat ve čteníRaci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu

Téma: Jez u elektrárny

Jez u elektrárny, původně dřevěný, po povodni zničený, nyní betonový.

Ve vzdálenosti asi deset metrů od splavu byla kameny ohraničená část řečiště nazývaná „Vanička“ s hloubkou až metr a půl. Ta byla obnovena v roce 2018 (správou povodí Labe po dohodě s městem)

Když byl splav pokryt ledovými krami v letech po roce 1950 slatiňanský otužilec Karel Bureš zde předváděl svá vystoupení za značné pozornosti veřejnosti.

Kopec na Podskále nazývaný „Výmol“ byl využíván k sáňkování. 

Pokračovat ve čteníTéma: Jez u elektrárny

Povodí chce rekonstruovat nábřeží u pošty

Stěny nábřeží z pískovcových kvádrů má v úmyslu rekonstruovat jejich vlastník, tedy státní podnik Povodí Labe.

První varianta byla, že by pískovcové kvádry byly nahrazeny jakousi betonovou imitací. Proto tomu však je jak město, tak i někteří občané, protože pískovec je v našem městě tradiční a je jistě škoda se ho jen tak zbavovat a nahrazovat betonem.

Pokračovat ve čteníPovodí chce rekonstruovat nábřeží u pošty

Téma: Elektrárna pod Výmolem

Malá vodní elektrárna vznikla v 90. letech u jezu, který už v předminulém století zadržoval vodu pro náhon ke Kabeláčovu mlýnu a k zámeckému rybníku.

Elektrárnu vybudoval pan Hodic, ale s neustále se snižujícím průtokem řeky vlivem snižujích se srážek klesala její výtěžnost a přestávala být rentabilní. Poté ji odkoupil pan Kremla a zrekonstruoval – prohloubil výpust a zrekonstruoval turbínu. Aktuálně je maximální výkon turbíny 50 kW, při průtoku kolem 2 m3/s dává kolem 20 kW,

Pokračovat ve čteníTéma: Elektrárna pod Výmolem