20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurívou.

Pokračovat ve čtení20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi dne 14. 3. 2022:

 1. Rada doporučila Zastupitelstvu města rozšířit program 20. zasedání zastupitelstva o  zprávu „Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňany“.
 2. Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé ho rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek“ z důvodů administrativní chyby způsobené dodavatelem služeb výběrového řízení. Rada schválila její opětovné vypsání.
 3. V různém Rada:
  1. stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr. 

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi dne 7. 3. 2022:

 1. Rada města schválila zahraniční pracovní cestu Ing. Šťastného, Ing. Steklého, Mgr. Chalupníka a Málkové do Švýcarska za účelem návštěvy partnerské obce Freienstein.
  1. V polovině května. Je to na otočku od pátku do neděle, cesta byla již dlouhodobě plánována, ale kvůli pandemii 2 roky odložena, nyní se švýcarská strana ozvala, zda přijedeme v rámci partnerství měst.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi dne 28. 2. 2022:

 1. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  rekonstrukci bytu č. 15 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 226 405 Kč bez DPH.
 2. Rada města schválila poskytnutí věcného daru (nákup trvanlivých potravin a konzerv) do výše 10 000 Kč předané ho prostřednictvím Krajského skladu humanitární pomoci na Ukrajinu.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 121. schůzi

Participativní rozpočtování v Heřmanově Městci

Milion korun. Právě tuto částku nabízí obyvatelům Heřmanova Městce a jeho místních částí participativní rozpočet pro rok 2022.

Na rok 2022 byly přihlášeny tři projekty, které musí mít rozpočet do 500 tisíc korun. Lidé pro ně mohou hlasovat nejen online, ale i prostřednictvím anketních lístků*

Pokračovat ve čteníParticipativní rozpočtování v Heřmanově Městci

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi dne 21. 2. 2022

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2022 pro město Slatiňany.
 2. Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 3. Došlo ke schválení závazných ukazate lů pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 4. Rada schválila ceník vstupného na plovárnu na sezonu 2022. Ceny zůstaly stejné jako v roce 2021,

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi dne 7. 2. 2022

 1. Byla schválena výzva na  zadání veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Pořízení nových webových stránek“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufi nancované z  prostředků EU). Výsledkem budou nové webové stránky v  grafické podobě nového vizuálního stylu. Kromě nové grafiky, struktury a současného obsahu budou stránky navíc mít zvukové záznamy jednání Zastupitelstva, rozklikávací rozpočet,

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o  stavu požární ochrany ve  městě za  rok 2021 (viz. článek Ozvěny leden 2022).
 2. Rada schválila Výroční zprávu za  rok 2021 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k  informacím – celkem 4 podané žádosti.
 3. Souhlasila s termínem konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu 28.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 118. schůzi

Chrudim už má rozklikávací rozpočet

Město Chrudim spustilo koncem minulého roku na internetu rozklikávací rozpočet Rozpočet města Chrudim (eobec.eu).

Kdo se z občanů zajímal blíže o rozpočet města Slatiňany, tak se dostal pravděpodobně nejdál ke dvěma tabulkám na list papíru, kde je celý 100 milionový rozpočet rozdělen do nějakých 40 položek výdajů a 20 položek příjmů.

Pokračovat ve čteníChrudim už má rozklikávací rozpočet