TOP09 – volební program 2014

VYBRANÉ PRIORITY PROGRAMU

Odpovědnost

Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad

Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, který je servisem občanům,

Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2014“

Témata k volebnímu programu 2014

Program 2014

Témata

 • Odpovědnost především
  • Je ve městě a na radnici takové prostředí, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí? Jsou občané motivováni ke zdravému způsobu života? Přijde Vám strava v jídelnách pro děti i seniory dostatečně
   zdravá? Neměli bychom do přípravy jejich jídel zapojit větší podíl kvalitních regionálních surovin?
 • Otevřený úřad
  • Jak Vám vyhovují úřední hodiny na Městském úřadu?

Pokračovat ve čtení „Témata k volebnímu programu 2014“

Sedma – volební program 2014

 1. Vážení voliči,
  touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách.

  1. Komunální politika a práce městského úřadu

  Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění.

Pokračovat ve čtení „Sedma – volební program 2014“

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2013

Akce v roce 2013 – aktualizace k 20. 12. 2013
Poř. č. Stavba Plánovaný
termín
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T.G.M.)
12 200 000,00 objednáno a bude
dokončeno do
6/2014
02. PD – Přechod pro chodce na I/37 na T.G.M.
Slatiňany u Bonetu
12 60 000,00 nebude se dělat
03.

Pokračovat ve čtení „Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2013“

Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí

Chybovat je lidské. Všichni děláme chyby. Ale měli bychom je přiznat a snažit se jim příště předcházet. Chybami totiž neubližujeme jen sobě, ale (častěji) i druhým. Politici jsou lidé a tak by také měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí. Chyba nezmizí tím, že ji zapřu nebo o ni nemluvím. Okolí ji vidí. Přiznat chybu není slabost, naopak, spíš slaboši chyby tutlají.

Pokud je tedy nějaké minulé rozhodnutí vyhodnoceno jako chybné, měla by následovat omluva tehdejší nomenklatury a hledání cest k nápravě

Nejde o nic méně,

Pokračovat ve čtení „Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí“

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2012

Akce v roce 2012
Poř. č. Stavba Termín
dokončení
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. Lávka u Modely-oprava a statika 60 000,-
02. PD-na parkoviště v lokalitě Slatiňany-v
Kaštance
55 200,- dokončeno 2/2012 55 200,-
03. Chodník podél Sečská ulice Slatiňany 891 000,- 1. etapa dokončena
5/2012
2. etapa zadána
890 574,-
04. Revitalizace ploch kolem rybníčku pod
zám.

Pokračovat ve čtení „Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2012“

TOP09 – volební program 2010

Program TOP09 pro volby do zastupitelstva města Slatiňany 15. a 16. října 2010 ddd

„Potřebujeme činy, ne sliby – víc než si myslíte!“

1. Vyrovnaný rozpočet města

 • zmenšit cca 35 mil. zadlužení města (80% ročního rozpočtu)
 • snížit vysoké výdaje na provoz MěÚ (27% současného rozpočtu!)
 • zmenšit počet členů zastupitelstva pro příští volební období
 • provést a zveřejnit nezávislý audit účelnosti všech úřednických míst na MěÚ
 • na vládní úrovni TOP09 změní rozpočtové určení daní ( = vyšší příjem do rozpočtů malých měst)

2. … Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2010“

Zastupitelé zvolení ve volbách 2002

Kandidát
Navrh.
Hlasy

Příjmení, jméno
strana
abs.

Fryšová Dagmar
ČSSD
483

Horník Jan
ČSSD
502

Kubín Miloslav
ČSSD
544

Meduna Rostislav
ČSSD
487

Vorlová Zdeňka
ČSSD
497

Hanuš Jan
KDU-ČSL
611

Harsa Martin
KDU-ČSL
318

Vychodil Daniel
KDU-ČSL
530

Bartošová Marie
KSČM
366

Cellar Jiří
KSČM
455

Jandík Josef
KSČM
359

Kudláčková Hana
KSČM
375

Malina Jaroslav
KSČM
377

Zábranský František
NK
350

Benešová Ludmila
ODS
500

Chalupník Milan
ODS
592

Jeník Ivan
ODS
802

Kubát Aleš
ODS
534

Lukáš Petr
ODS
441

Málková Marie
ODS
468

Šotta Petr
ODS
478 … Pokračovat ve čtení „Zastupitelé zvolení ve volbách 2002“