19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Pokračovat ve čtení „19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města“

Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi dne 10. 1. 2022

  1. Rada schválila nastavení limitu na dotace z rozpočtu města (500 000 Kč) pro organizace a spolky – z čehož 445 000Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace, 15 000Kč na poháry a čestné ceny se znakem města a 40 000 Kč je rezerva pro případné dodatečné žádosti.
  2. Nařízení vlády ze dne 10. listopadu 2021, podle kterého Rada města schválila 20.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi“

V Chrudimi letos personální audit neproběhne. „Ušetřené“ peníze půjdou na platy úředníků

Chrudim – V prosinci byl na zastupitelstvu napoprvé schválen návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2022 s příjmovou i výdajovou části ve výši 627,3 milionu korun, což je téměř 100 milionů korun víc než loni. Kvůli rozpočtovému provizoriu, neboli „nouzovému stavu ve státním rozpočtu“, však nebude pravděpodobně až do konce března nic jisté. Protože v jeho průběhu není nejen možné vypisovat nové dotační tituly, ale i schvalovat tarifní tabulky a zvyšovat platy, myslelo se na vše.

Pokračovat ve čtení „V Chrudimi letos personální audit neproběhne. „Ušetřené“ peníze půjdou na platy úředníků“

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2022

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022 schválená usnesením rady města Slatiňany č. 1336/103/2021/RMS dne 30. srpna 2021

 předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2022 je 500.000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 2022 

pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě,

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2022″

Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019

V rámci rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy v Radě města mně byla gesčně svěřena investiční problematika,  potřeby a záměry města, dotace EU a další dotační tituly a zároveň jsem se stal zástupcem města při stavebních řízeních. Na základě uzavřené koaliční smlouvy byly stanoveny v nadcházejícím volebním období klíčové investice zejména do oblasti školství, oprav a rekonstrukce chodníků a silnic, obnova a rozšiřování veřejného osvětlení, přípravy a vybudování kanalizace v Kunčí,

Pokračovat ve čtení „Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019“

Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

  • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
  • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení „Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09“