Téma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky

a) Volební lavička. Jde o skvělý projekt vědců z Univerzity Karlovy. Vyberte své město a porovnejte odpovědi předních kandidátů na důležité programové otázky.
b) Programy do voleb. Soukromý projekt, který kvalitně mapuje dostupné informace a kontakty u kandidátů ve volbách senátních i komunálních, včetně jejich programů.
c) Volební kalkulačka. Nabízí možnost porovnat Vaše odpovědi na vybrané otázky s odpověďmi kandidátů do Senátu a několika velkých měst.
d) Transparentní volby.

Pokračovat ve čteníTéma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky“

Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2017-2021

Plán odpadového hospodářství (POH) slouží k tomu, aby si zastupitelé i zaměstnanci obce promysleli a sjednotili přístupu k zacházení s odpadem nyní i v budoucnu a jejich rozhodnutí byla účinnější a lépe na sebe navazovala.

Celý text je zde: 17_01_01-p2205-plan_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_slatinany

Obecní plán vychází z krajského plánu.

Pokračovat ve čteníTéma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2017-2021″

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami.

Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají občané jako jednotlivci právo zasahovat také. Je k tomu několik nástrojů zaručených zákony, včetně úřední desky, možnosti odvolání na různé úřady apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech“

Téma: Nedostatečná informovanost občanů o zasedání zastupitelstva

Častým argumentem politiků proti větší informovanosti občanů o komunálních věcech (o což se snažíme zde) je, že občané mají dostatečné možnosti seznámit se s důležitými věcmi na zasedání zastupitelstva, kam však téměř nechodí.

Proti tomu lze namítnout, že občané se nedozví o zasedání s předstihem a dále že nejsou dostatečně informováni o programu jednání.

Pokračovat ve čteníTéma: Nedostatečná informovanost občanů o zasedání zastupitelstva“

Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval – rozpočet má obvykle až 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Další se vždy návrhem  rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet je před samotným schválením vyvěšen.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce“