Téma: Budova Městského úřadu

Významnou budovou s číslem popisným 36, která byla postavena v roce 1895. Původně to byl obytný dům postaven stavitelem panem Janem Schmoranzem s typickou schmoranzovskou věžicí, která při pohledu na stavbu nezapřela záměr stavitele, aby působila jako romantická stavba.

Pokračovat ve čteníTéma: Budova Městského úřadu“

Téma: Otevřené město

Otevřenost vedení města je nutné pro:

  • vytvoření pokud možno objektivního názoru občanů na věci, které se jich týkají,
    • aby mohli v demokracii co nejlépe rozhodovat a
    • aby nebyli manipulováni
  • slouží k transparentnosti rozhodování zastupitelů a tím omezuje možnost zneužití moci

Pokračovat ve čteníTéma: Otevřené město“

Téma: Osadní výbory

Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní výbory. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru, který nemusí být členem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn:

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

Pokračovat ve čteníTéma: Osadní výbory“

Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany“