Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení „Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09“

TOP09 – volební program 2014

VYBRANÉ PRIORITY PROGRAMU

Odpovědnost

Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad

Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, který je servisem občanům,

Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2014“

Témata k volebnímu programu 2014

Program 2014

Témata

 • Odpovědnost především
  • Je ve městě a na radnici takové prostředí, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí? Jsou občané motivováni ke zdravému způsobu života? Přijde Vám strava v jídelnách pro děti i seniory dostatečně
   zdravá? Neměli bychom do přípravy jejich jídel zapojit větší podíl kvalitních regionálních surovin?
 • Otevřený úřad
  • Jak Vám vyhovují úřední hodiny na Městském úřadu?

Pokračovat ve čtení „Témata k volebnímu programu 2014“

TOP09 – volební program 2010

Program TOP09 pro volby do zastupitelstva města Slatiňany 15. a 16. října 2010 ddd

„Potřebujeme činy, ne sliby – víc než si myslíte!“

1. Vyrovnaný rozpočet města

 • zmenšit cca 35 mil. zadlužení města (80% ročního rozpočtu)
 • snížit vysoké výdaje na provoz MěÚ (27% současného rozpočtu!)
 • zmenšit počet členů zastupitelstva pro příští volební období
 • provést a zveřejnit nezávislý audit účelnosti všech úřednických míst na MěÚ
 • na vládní úrovni TOP09 změní rozpočtové určení daní ( = vyšší příjem do rozpočtů malých měst)

2. … Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2010“