Návrh: Zlepšit dostupnost zastupitelů a radních

Oficiální možnost setkat se se zastupiteli je jen na zasedání, kde zcela na konci, když už chtějí jít všichni domů, může občan položit nějaký dotaz. V tu dobu už tam není moc vřelá atmosféra a dozvíte se nejspíš, že se na to podívají.

Zasedání se inzeruje tak týden dopředu na webu města a na úřední desce, výjimečně se hlásí ten den, ale spíš ne a výjimečně je vylepeno na výlepových plochách.

Jinak za město mluví jen starosta a tajemník,

Pokračovat ve čteníNávrh: Zlepšit dostupnost zastupitelů a radních

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu“

Téma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva jsou nejvhodnější cestou k přímému oslovení zastupitelů, radních a starosty. Zde přednesené věci lze prodiskutovat a případně vynést rozhodnutí, na které lze v další činnosti obce navázat.

Ročně se koná ve Slatiňanech 4-6 zasedání. Účast veřejnosti bývá však nízká, účastní se obvykle jen jednotlivci, kteří zde řeší vesměs své osobní zájmy.

Ačkoliv předběžný plán zasedání zastupitelstev je schválen jednou za rok, konkrétní data a program se určuje až před zasedáním.

Pokračovat ve čteníTéma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva“

Téma: Obcí povinně zveřejňované informace

Úřední deska je oficiální informační kanál z obecního úřadu.

Papírová úřední deska je na ulici TGM vedle Peška proti lékárně.

Odkazy na elektronické zdroje informací z obce jsou níže. Z nějakého záhadného důvodu to není vše na jednom místě.

Pokračovat ve čteníTéma: Obcí povinně zveřejňované informace“

Návrh: Informativní hlasování přes portál Demokracie21

Hodí se ke komunitnímu hlasování či referendu, které má seřadit nabízené možnosti, třeba projekty, podle preferencí voličů.

Hlasující se přihlásí do systému přes číslo svého mobilního telefonu, na který mu přijde heslo. Potom může hlasovat, může dávat i více hlasů kladných i záporných (podle nastavení). Nakonec může vyplnit dotazník, např. jaký má vztah k městu apod.

Pokračovat ve čteníNávrh: Informativní hlasování přes portál Demokracie21″

Téma: Včasné informování o významných společenských věcech

Projekty jako rekonstrukce ulice, změna veřejného osvětlení, zrušení stavebního odboru a další milionové investice by bylo dobré oznámit a vysvětlit občanům dříve, než se o nich rozhodne, aby se mohli podílet demokraticky na rozhodování.

Pokračovat ve čteníTéma: Včasné informování o významných společenských věcech“

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami.

Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají občané jako jednotlivci právo zasahovat také. Je k tomu několik nástrojů zaručených zákony, včetně úřední desky, možnosti odvolání na různé úřady apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech“