Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení „Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09“

Noví řeholníci dnes žijí více mezi lidmi a méně v klášterech

Křesťanské kláštery vznikaly už ve starověku, kdy se stále více mužů a žen cítilo být Bohem povoláno žít na osamělých místech jako poustevníci; vzorem je sv. Antonín Egyptský. Tito poustevníci se časem začali scházet ke společné modlitbě a životu; kolem roku 320 založil Pachomios v Horním Egyptě první křesťanský klášter.

Mnoho řeholních řádů, z nichž mnohé působí dodnes, vznikly ve středověku.

Pokračovat ve čtení „Noví řeholníci dnes žijí více mezi lidmi a méně v klášterech“

Náhrady stromů v zámeckém parku

SBORNÍK Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2017 uvádí následující informace k obnově stromů v zámeckém parku:

Z hlediska památkové péče je ideálním způsobem obnovy zachování nahrazovaných druhů (tzv. rigorózní substituce – jírovec za jírovec, lípu za lípu apod.). Nicméně je akceptovatelná druhová obměna druhem s podobnými vlastnostmi, není-li možné z různých důvodů použít původní.

Potenciálním problémem původních jírovců se stává bakteriální onemocnění slizotoková nekróza. Napadány jsou všechny věkové kategorie,

Pokračovat ve čtení „Náhrady stromů v zámeckém parku“

Vyjádření Města k demolici márnice

Město Slatiňany – oficiální

Demolice bývalé márnice slatiňanského hřbitova byla dohodnuta v roce 2017 s vlastníkem objektu Řimskokatolickou farností Slatiňany. Odstranění předmětného objektu má hned několik důvodů:1. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti krajnice komunikace III. třídy se značným dopravním zatížením. V daném místě tak vzniká poměrně nebezpečné místo. Odstup objektu od krajnice naprosto nesplňuje požadovanou normovou hodnotu a průjezd daným místem je problematický a nebezpečný především pro rychle jedoucí vozidla integrovaného záchranného systému.

Pokračovat ve čtení „Vyjádření Města k demolici márnice“

Při křížkování mezi stranami možná zvolíte někoho jiného, než si myslíte

I při křížkování napříč stranami jsou ve výhodě kandidáti v horní části kandidátky a může se stát, že budou zvoleni, i když dostanou méně hlasů. Aby se dostal váš kandidát z nevoleného místa výše, nestačí mu dostat víc hlasů než ti nad ním, ale musí zároveň překročit 1,1 násobek průměrného počtu hlasů na kandidáta. Např. ve volbách 2014 ve straně SNK *2) získali pánové Remeš a Štěpánek o něco víc hlasů, než paní Sejkorová, která však byla zvolena a oni nikoliv právě proto,

Pokračovat ve čtení „Při křížkování mezi stranami možná zvolíte někoho jiného, než si myslíte“

Nekonečný boj o Třešňovku

Lokalita od Zámeckého parku přes Třešňovku až k Monaku patří mezi nejhezčí místa Slatiňan. Mnozí z nás se tam rádi jdou projít či proběhnout. Jedná se o klidovou zónu vhodnou k relaxaci a odpočinku, místo, kam místní občané vodí své návštěvy, a které nám závidí skoro každý, který se tudy někdy prošel. Na své procházky sem chodí i děti z družiny a školky. Jsou zde i Kozí hřbety, vyhlášená slatiňanská bobovací sjezdovka. Návrší Vrchlického (také U Panenky Marie nebo zkráceně jen U Panenky) je místo až magické.

Pokračovat ve čtení „Nekonečný boj o Třešňovku“

Financování rekonstrukce zámku

Projekt Slatiňany – šlechtická škola v přírodě – v hodnotě 113 mil. Kč bude z 85 % financován z prostředků EU a jedná se o vůbec první projekt IROP, při kterém proběhne obnova památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Zbylých 15% bude hrazeno z rozpočtu MK ČR a NPÚ.

6 takových projektů NPÚ uspělo ve výzvě č. 13, pak byla ještě výzva 52, kde uspěly další projekty. NPÚ by mělo opravovat následující objekty či jejich části:

 1. Slatiňany
 2. Pernštejn
 3. Vimperk
 4. dvůr U Matoušů v Bolevci
 5. Plasy
 6. Kladruby u Stříbra
 7. Karlštejn
 8. Telč
 9. Uherčice
 10. Zákupy

Pokračovat ve čtení „Financování rekonstrukce zámku“

Universum: Budoucnost má Evropa regionů

Výtah z eseje Evropský systém rakouského autora Roberta Menasse. Proč mnozí tolik lpí na „národních zájmech“? Proč jsou nesmyslné?
Vybírám: 

 • (Rozhněvaný občan) svírá ruku v pěst (…) Bojuje proti politice tam, kde ji postřehne, tedy na lokální úrovni (kvůli nádraží, tunelu, letištní dráze), ale pak volí právě tu politiku, jež obhajuje jeho „národní zájmy“ aniž dokáže říct, co by to mělo být. Jaké to člověk může mít asi zájmy, které se zásadně odlišují od zájmů občana jiného národa?

Pokračovat ve čtení „Universum: Budoucnost má Evropa regionů“

Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu

Slyšeli jsme mnohokrát, že „dříve byly potoky a řeky tak čisté, že jsme v nich chytali raky a pstruhy“. A v Chrudimce je skutečně mnoho raků. A jsou v ní i pstruzi, dokonce se zde pravidelně konají závody v jejich chytání. Je tedy opravdu v Chrudimce tak čistá voda? Vždyť na březích zůstává pěna a voda taky zrovna nevoní…

Pokračovat ve čtení „Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu“

Editor WordPressu

Editor WordPressu slouží k napsání nebo vložení obsahu stránky či příspěvku. Umožňuje měnit velikost, styl a barvu písma, odstavce, vkládat odkazy, obrázky, znaky apod.

Neumí vkládat tabulky. Ale je fakt, že tabulky jsou v dnešní době responzivního designu (který se dobře zobrazí na telefonech i monitorech) dosti nevděčné a je dobré se jim vyhýbat, jak to jde…

Pokračovat ve čtení „Editor WordPressu“

Chodci mohou využít chodníky v okolních ulicích, ale zajdou si

Při cestě po Švermově ulici do Škrovádu (od nádraží – ústavu – školky – podniků) lze jít po chodnících okolních ulic.

Od křižovatky s Havlíčkovou ulicí ke křižovatce u Bonetu se jde přímo 600 m:

Nejkratší cesta po chodnících vede Jungmannovou ulicí a je o 120 m delší (2 min).

Pokud chci jít po přechodu, zajdu si celkem 250 m (ca. 3 minuty):

Zástupce města 29/4/2016 doporučoval jít Havlíčkovou ulicí,

Pokračovat ve čtení „Chodci mohou využít chodníky v okolních ulicích, ale zajdou si“