so 29.1.2022 10. Městský ples odložen o rok

10. městský ples

sobota 30. 1. 2021

kvůli koroně přesunut na 29.1.2022 *

Zrušen kvůli kovidu*

Snad bude v roce 2023 lépe a ples si všichni budeme moci
užít tak, jako ty předcházející. Ze stejného důvodu se v  letošním roce
nebude konat tradiční vánoční jarmark v prostorách zámku a jeho okolí.*

Pokračovat ve čteníso 29.1.2022 10. Městský ples odložen o rok

Návrh: Ohřev bazénu plynem či elektřinou

1 kWh elektřiny stojí ve velkoodběru kolem 2Kč, 1 kWh plynu kolem 1Kč.

Jen počáteční ohřev velkého bazénu na aspoň na 22°C (o 15°C – ztráty přes noc) by stál stálo 35 tis.Kč jen na plynu, resp. 70 tis. na elektřině. Vykrývání ztrát přes noc přes chladnější dny jsem už nepočítal, ale pár tisíc denně by to také bylo, takže nic.

VSTUPNÍ PARAMETRY

voda: V = 2000 m³ = 2E6 kg,

Pokračovat ve čteníNávrh: Ohřev bazénu plynem či elektřinou

Návrh: Solární ohřev bazénu

K ohřevu stávajícího velkého bazénu o 1°C za den (aby se vykompenzovaly ztráty za noc a voda z 15°C ohřála během první půlky května aspoň na 22°C) by bylo potřeba kolem 900 m² běžných solárních panelů, tedy celkem asi 450 ks, což je nereálné (cena by byla 5 mil. Kč).

Solární ohřev by měl smysl pro řádově 10x menší objem  bazénu, kdy by náklad byl v řádu 100x tis. Kč).

Pro srovnání,

Pokračovat ve čteníNávrh: Solární ohřev bazénu

Město Slatiňany nepočítá s otevřením půjčovny nářadí či strojních zařízení

Podle tajemníka J.Prokše město Slatiňany nepočítá s otevřením půjčovny nářadí či strojních zařízení.  Půjčovny jsou zřízeny na komerčním základě a ve městě Slatiňany jsou běžně dostupné.

Pokračovat ve čteníMěsto Slatiňany nepočítá s otevřením půjčovny nářadí či strojních zařízení

Domácí kompostéry dotované EU

Město může požádat o dotaci na kompostéry.

103. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1, jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány od 3. dubna 2018 (9:00) do 31. července 2018 (20:00)

Oprávnění žadatelé jsou obce:

Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany a projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů mohou předkládat pouze veřejné subjekty (kraje,

Pokračovat ve čteníDomácí kompostéry dotované EU

Návrh: Aspoň jeden kontejner ve městě na velké pytle s plastem

Do stávajících kontejnerů se nedají dávat větší pytle s plasty. Ty lze buď v pracovní době sběrného dvora vozit tam, anebo v době svozu (1x týdně) předat svozové firmě. Obě tyto možnosti jsou časově náročné, proto to někteří řeší tak, že pytle hází do kontejnerů v Chrudimi, když jedou kolem, a cenný plast jde zbytečně ve prospěch Chrudimi.

Přitom máme ve Slatiňanech třídírnu plastů firmy Granplast (ve Švermově ulici), proto se nabízí,

Pokračovat ve čteníNávrh: Aspoň jeden kontejner ve městě na velké pytle s plastem

Návrh: Město uveřejní nálezy přes eztraty.cz a bude portál patřičně propagovat

Celorepubliková databáze nalezených věcí Ztratos provozující portál eztraty.cz umožňuje firmám, jednotlivcům i obcím vkládat informace o nálezu.

V srpnu 2018 uváděli na svém webu  432 zapojených obcí, což je asi 8 % všech obcí v republice.

Ve Slatiňanech máme desítky míst (některé jsou uvedeny zde), kde jsou ukládány nalezené věci, a nálezcům z řady občanů se oficiálně nenabízí jiný způsob, jak o nálezu dát vědět,

Pokračovat ve čteníNávrh: Město uveřejní nálezy přes eztraty.cz a bude portál patřičně propagovat

Návrh: papír – knihy regionální – nabídnout do městské knihovny Chrudim

Podle ředitelky chrudimské knihovny Hany Mazurové mají běžných knih dost. Ale mají zájem o regionální tisky, zejména starší, tedy publikace vydané v okresu Chrudim, zvlášť historické.

Do slatiňanské knihovny knihy nenoste, stále tam někdo něco nosí a už toho mají dost.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: papír – knihy regionální – nabídnout do městské knihovny Chrudim

Návrh: hračky – do školky

Podle vyjádření ředitelky paní Tomiškové je v současnosti ve školce klasických hraček dostatek, aktuálně shánějí spíš výukové materiály, takže nadbytečné hračky noste jinam, prodejte přes Bazoš, uložte na půdě nebo zlikvidujte.

Do mateřské školy

Kvalitní bezpečné nevyužité a nerozbité hračky lze nabídnout v městské školce přes někoho, kdo tam vodí děti.

A to jak hračky na zahradu, tak i do třídy, klidně i elektrické. Musí být ale čisté, nesmějí mít ostré roky,

Pokračovat ve čteníNávrh: hračky – do školky

Návrh: nábytek – odložit u kontejneru

Ukládání věcí u kontejneru je nejen v rozporu s vyhláškou města o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem (jedná se de facto o černou skládku), ale zároveň je mnohými občany často kritizováno.

Pokračovat ve čteníNávrh: nábytek – odložit u kontejneru

Návrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části

V každé městské části by byl aspoň jeden veřejně přístupný kontejner na směsný odpad, který by se svážel v každém týdnu, kdy do té části zavítá popelářské auto (v rámci standardního svozu).

V Trpišově na návsi jsou tři takové a je na nich napsáno, že nahrazují popelnice pro chataře, co si platí odpad a nezajíždí k nim popelářský vůz. Je pravda že na něm je taky napsáno, že by měl být v uzavřených pytlích,

Pokračovat ve čteníNávrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části