Minimální šíře komunikací

 

využití limity podle pozn.
šíře vozovky v obousměrném provozu min. 5 m ČSN 73 6110 8.4.3 každý pruh 2,5 m, při obousměrném provozu tedy celkem 5 m
jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení min. 2,5 m ČSN 73 6110 8.4.4 Úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací se mohou navrhovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech.
šíře vozovky pro auta v jednosměrce min. 2,5 m ČSN 73 6110 8.4.3
šíře vozovky pro auta v jednosměrce a pro cyklisty v obou směrech min. 3,5 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3 2,5 m pro auta a 1 m pro cyklisty v opačném směru
jízdní pruh pro cyklisty v jednom směru min. 1 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3
parkovací pruh pro auta min. 2 m (1,8 m) ČSN 73 6110 8.4.3, 4
chodník pro chodce min. 0,75  m (1,5 m) ČSN 73 6110 6.1 Tab.3 Pokud jsou dva chodníky v ulici, stačí, když má každý 0,75 m. Pokud je jeden, má mít 1,5m.
komunikace bez chodníků min. 0 m ČSN 73 6110 3.1.12 místní komunikace obslužná, ve zvlášť odůvodněných případech i sběrná, jedno nebo dvoupruhová.
Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců min. 3 m (2,5 m, 2 m) + 0,5 (0,25 m) od silnice či osvětlení ČSN 73 6110 10.4.3.6 – 4 m nad 180 chodců/h a 150 cyklistů/h
– 3 m nad 50 cyklistů/h a 100 chodců/h
– 2 m ve stísněných poměrech na 1,75 m
– 1 m  v odůvodněných případech při ≤ 20 cyklistů/h a 50 chodců/h v obou směrech

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.