Ochrana soukromí

Kdo jsme?

Adresa našeho webu je http://www.slatinak.cz. Technicky zajišťuje fyzická osoba Robert Koblížek – pc-slatinany.cz. Doménu vlastní společnost Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. v rámci své marketingové strategie.

Jaká osobní data shromažďujeme a proč?

Komentáře

Pokud návštěvník zanechá komentář na našem webu, pak v systému zůstanou uložena data viditelná ve formuláři a díle návštěvníkova IP adresa a řetězec „user agent“ jeho prohlížeče pro snazší detekci spamů..

Z emailové adresy může být vytvořen anonymizovaný řetězec (ze kterého nelze zpětně získat plné znění té adresy) pro zobrazení avatarů prostřednictvím služby Gravatar. Více o ochraně údajů této služby nalezenete zde https://automattic.com/privacy/ . Po potvrzení svého bude obrázek vašeho profilu (vámi zadaný nebo automaticky generovaný) zobrazen u vašeho komentáře.

Média

Pokud chcete nahrát na server obrázek, který má vložené další údaje (zejména o poloze EXIF GPS), tak doporučujeme tyto údaje před vložením na server vymazat. Tyto údaje totiž budou pak dostupné dalším návštěvníkům webu.

Lajkování

Evidence lajků je prováděna externím webem https://likebtn.com/en/ . Při tom nejsou shromažďována osobní data. Více uvedeno zde: https://likebtn.com/en/privacy#GDPR .

Cookies

Cookie data, která náš web ukládá v prohlížeči ve vašem zařízení.

Pokud vkládáte na náš web komentář, můžete nastavit, jestli uložíme vaše jméno, emailovou adresu a web v cookie pro vaše pohodlí, abyste nemuseli tyto údaje znovu vyplňovat při vkládání příštího komentáře. Životnost těchto cookie je 1 rok.

Pokud se přihlásíte, pak náš web nastaví další cookie pro uložení vašich přihlašovacích informací a vaše nastavení zobrazení webu. Tyto logovací cookie mají životnost 2 dny a cookie s nastavením zobrazení 1 rok. Pokud při přihlašování zvolíte „pamatuj si mě“ při , životnost vašeho přihlášení bude 2 týdny. Při odhlášení z webu budou logovací cookie vymazány..

V případě editace nebo vložení příspěvku bude ve vašem prohlížeči vytvořeno další cookie, které obsahuje číslo právě editovaného příspěvku a neobsahuje žádné vaše osobní údaje. Životnost je 1 den.

Dále externí služby mohou umísťovat reklamní cookie Google, které slouží k výběru reklamy na s nimi spolupracujících webech. Další informace o těchto cookie i o tom, jak je blokovat, jsou zde: https://policies.google.com/technologies/ads .

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články). Vložený obsah z jiných webů se chová stejně, jako kdyby návštěvník navštívil ony weby.

Tyto weby mohou sbírat informace o vás, používat cookie, vkládat další sledovací cookie i jiných služeb (Google apod.) a sledovat vaši aktivitu nad vloženým obsahem a také sledovat, jestli jste přihlášen na onen jiný web.

S kým sdílíme naše data

Kromě umožňování jiným serverům vkládat a číst své cookie, jak je popsáno výše, nesdílíme žádná uživatelská data ani obsah s jinými weby. Nicméně veřejně přístupné informace si může z principu kdokoliv stáhnout či opsat, takže není možné zabezpečit, aby se např. text vašeho komentáře nebo příspěvku neobjevil časem i na jiném webu.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Pokud vložíte komentář, tak ho včetně jeho metadat (adresa, čas vložení, číslo příslušného příspěvku apod.) uchováváme neomezeně, abychom mohli zařazovat a schvalovat navazující komentáře.

U uživatelů registrovaných na našem webu (přes „přihlásit“) dale uchováváme osobní informace, které zadají do svého uživatelském profilu. Všichni uživatelé své informace mohou kdykoliv vidět, upravovat a mazat, kromě uživatelského jména, které nelze měnit kvůli zachování konzistence obsahu webu. Správci webu také mohou vidět a upravovat tato data. Data mohou také vidět technici našeho poskytovatele serverových služeb (toho času firma Stable s.r.o.).

Práva uživatelů pro úpravu svých dat

Pokud máte účet na našem webu anebo jste vkládali komentář, můžete požádat o zaslání souboru s exportem dat uložených pod uživatelským jménem nebo emailem. Můžete také požádat o vymazání těchto dat. To se však netýká dat, která musíme evidovat z administrativních, zákonných nebo bezpečnostních důvodů.

Jak zpracováváme vaše data

Obsah komentářů návštěvníků může být kontrolován automatickým systémem proti spamu. Jinak údaje o uživatelích ani jejich texty nijak nezpracováváme, abychom si profilovali uživatele.

Vaše kontaktní informace

Z kontaktních informací uchováváme pouze takové, které máte zadané ve svém uživatelském profilu a dále email při vkládání komentářů a pokud nějaké případně napíšete do textu příspěvku. Vaše e-mailová adresa není veřejně přístupná. Podrobnosti jsou uvedeny výše.

Při přihlášení ze sociálních sítí přebíráme jméno a e-mail, ze kterých vytvoříme profil, který si pak můžete upravovat. Při změně emailu se změní profilový obrázek a dále se zruší případné propojení s účtem na sociální síti a další přihlášení přes sociální sítě (FB, Titter, Google+) se nemusí podařit.

Dodatečné informace

Kromě dat, která uvedete, mohou být u vašich příspěvků a komentářů ukládány: IP adresa (nerozlišujeme pevnou nebo dynamickou), čas vložení a úpravy příspěvku a další systémové informace, které však nejsou osobními daty, např. číslo souvisejícího komentáře nebo příspěvku. Podrobnosti jsou uvedeny výše.

Jak chráníme vaše data

K provozu našeho webu používáme profesionálního poskytovatele hostingu (toho času firma Stable s.r.o.), u kterého předpokládáme dodržování bezpečnostních standardů. Zálohy šifrujeme a zamykáme pod heslem a ty ještě ukládáme na počítače chráněné proti neoprávněnému přístupu heslem, případně na média uložená na skrytém místě.

Oznamovací povinnost při bezpečnostních incidentech

Případná zjištěná porušení bezpečnosti osobních údajů budeme neprodleně řešit a upozorníme o nich dotčené uživatele. Upozornění bude obsahovat:

  1. Povahu narušení bezpečnosti osobních údajů,
  2. jméno a kontaktní údaje specialisty pro ochranu osobních údajů nebo jiné kontaktní osoby, od níž lze získat více informací k incidentu;
  3. popis pravděpodobných důsledků narušení bezpečnosti osobních údajů;
  4. popis podniknutých nebo navržených opatření k vyřešení narušení bezpečnosti
    osobních údajů, včetně příslušných opatření na zmírnění možných nežádoucích dopadů.

Místo zpracování dat

Data jsou zpracovávána na serverech a počítačích v české republice a to předně na strojích hostingu u firmy Stable s.r.o. 

Kontaktní údaje pro oblast zabezpečení dat

V případě dotazů a požadavků ohledně vašich osobní dat se můžete obracet na správce webu na kontakt menu nebo odkazu „O WEBU“ nebo „O NÁS“.

Automatická rozhodnutí prováděná na základě vašich osobních dat

Žádná.