Recykling – sběrný dvůr Slatiňany u nádraží

výkupna druhotných surovin pro široké okolí Slatiňan

 • Výkup kovového odpadu a barevných kovů
 • novin
 • autobaterií
 • motorů
 • ekologická likvidace autovraků

  sběrný dvůr pro město Slatiňany

 • plasty, sklo
 • směsný odpad
 • pneumatiky
 • elektroodpad

Pro posouzení uvádíme obvyklé průměrné roční množství nejčastěji dovážených druhů odpadů za domácnost. U většího množství odpadu bude od občana, který odpad do sběrného dvora přinese, prokazován původ odpadu. Nebezpečné složky komunálního odpadu: olej a tuk – 10 kg, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice – 10 kg,  rozpouštědla – 10 kg, kyseliny – 5 kg, zásady – 5 kg, pesticidy – 10 kg,  detergenty – 10 kg a fotochemikálie – 5 kg
Odpady ostatní: pneumatiky – 4 ks, objemný odpad – 300 kg, již nepoužitelné oděvy  a textilní materiály – 100 kg, biologicky rozložitelný odpad – 30 kg  na jeden svoz, v období od 1. 11. do 31. 3. neomezeně (přednostně využívat kompostárnu ve Škrovádu), dřevo – 200 kg, zemina a  kameny – 100 kg a vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televize, počítače, rádia, pračky, lednice, sporáky, vysavače a další elektrospotřebiče) – neomezeně, jedná se o zpětný odběr.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.