Město kupuje ulici ve Škrovádě od LČR

  • () /

Byla schválena koupě pozemkové parcely č. 86/19, ostatní plocha, o výměře 869 m 2 ,v k.ú. Škrovád od  společnosti Lesy České republiky, s. p. za 74 000 Kč.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.