Téma: Společenský dům

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.
K daném články by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační, případně nahradit stávající lepšími.

Jsou v něm klubovny Skauta a Robi a také v něm je větší společenská místnost pro konání menších koncertů, přednášek, besed apod.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.